افتخارات

رتبه یازده در اولین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور– شیمی 1375

پژوهشگر نمونه سال 1384 دانشگاه علوم پایه دامغان

پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پایه دامغان در رشته شیمی در سال 1386

کسب رتبه دانشیاری (Associate Professor) در سال 1387

محقق برتر دانشگاه در سال 1388 و دریافت لوح تقدیر از مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری سمنان

پژوهشگر برگزیده اول در رشته شیمی در سال 1388

مجری طرح پژوهشی برگزیده دانشگاه در سال 1389 با عنوان “تهیه و بررسی خصوصیات ….”

مجری طرح پژوهشی برگزیده دانشگاه در سال 1391 با عنوان “تهیه و بررسی خصوصیات ….”

پژوهشگر اول دانشکده شیمی در سال 1391

مجری طرح پژوهشی برگزیده دانشگاه در سال 1392 با عنوان “نانوکامپوزیت­های ….”

کسب رتبه استادی (Professor) در سال 1395