Research

بازسازی وضوح برتر تک فریمی تصاویر متنی با استفاده از پایگاه داده کامل

Approved : 08/05/2014

Start :         01/01/2011

End :           01/01/2013

Operators :

 دانشگاه دامغان

Cooperators :

S.Hamideh Erfani

Supporter  Faculty:

دانشگاه دامغان

Abstract :

در این مقاله یک روش وضوح‌برتر تک‌فریمی پیشنهاد شده است که در آن به منظور بازسازی اجزای فرکانس بالای تصاویر متنی وضوح پایین، از یک پایگاه‌داده کامل استفاده می‌گردد. اولین مرحله روش پیشنهادی ساخت پایگاه‌داده است. در این روش به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز از پایگاه‌داده جهت بازسازی اجزای فرکانس بالای تصویر ورودی، از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) استفاده می‌شود. سپس با جستجو در پایگاه‌داده کامل، نزدیک‌ترین قطعه موجود در پایگاه‌داده به خروجی شبکه عصبی انتخاب شده و در نهایت تصویر وضوح بالای متناظر با تصویر وضوح پایین ورودی بدست می آید. یکی از ویژگی‌های روش ارائه شده این است که عملیات بازسازی وضوح‌برتر تنها بر روی دو صفحه‌بیت مرتبه بالای تصاویر متنی انجام شده و بزرگنمایی شش صفحه‌بیت مرتبه پایین به روش درونیابی انجام می‌گیرد که این امر موجب افزایش سرعت پردازش و نیز کاهش حجم محاسبات می گردد.

کلمات کليدي:  وضوح‌برتر تک فریمی، پایگاه‌داده کامل، تصاویر متنی، شبکه عصبی MLP

 

 

حل مسئله جایابی تسهیلات پویا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته

Approved: 02/02/2016

Start:  08/07/2015

End: 11/12/2015

 

Operators:

Damghan university

Cooperators:

S.Hamideh Erfani

Supporter Faculty:

Damghan University

Abstract:

مساله جایابی تسهیلات پویا، شاخه­ای از مسائل چيدمان تسهيلات است که در آن مقدار جريان مواد در دوره­های مختلف زمانی در طول افق برنامه­ريزی، ثابت نبوده و با تغييرات همراه است. غالب مطالعات صورت گرفته در اين زمينه، با فرض معلوم و قطعی بودن اطلاعات جريان در دوره­های مختلف زمانی، همراه بوده­اند، حال آنکه در محيط­های کسب و کار امروزی که پويايی و عدم قطعيت، دو جزء لاينفک آنهاست، اين فرض چندان منطقی به نظر نمي­رسد. مسئله جایابی تسهیلات پویا عبارت است از یافتن استقرار دپارتمان­ها در سطح کارخانه برای دوره­های زمانی مختلف به­ طوری که موقعیت دپارتمان­ها از یک دوره به دوره­ی دیگر بتواند تغییر کند. به طور سنتی این مسئله بر اساس کمینه کردن مجموع هزینه­ی حمل و نقل میان دپارتمان­ها ساختار یافته است در حالی که اهداف و عوامل دیگری می­توانند در طراحی چیدمان دخیل باشند. مسئله جایابی تسهیلات پویا مسئله­ای است که به دلیل داشتن تأثیرات زیاد بر سودآوری سازمان ها، تأثیر بر هزینه­های عملیاتی، زمان تولید و افزایش یا کاهش موجودی در جریان، هزینه­های انتقال مواد، و غیره، مورد توجه محققان قرار گرفته است. در واقع این موضوع همواره­ یک مشوق برای توسعه­ی یک الگوریتم حل برای این مسئله بوده است. برای بیش از یک دهه، بسیاری از محققان­ الگوریتم‌های بسیاری را برای این مسئله ارائه کرده­اند اما این مسئله دارای ویژگی هایی است که حل آن را دچار  مشکل می­سازد. این مساله  NP-Hard است. غیرخطی بودن تابع هدف و باینری بودن متغیرها در فرمول­بندی یک مسئله­ی چیدمان پویای تجهیزات نیز حل آن را با مشکل مواجه می­کند. بنابراین تحقیقات مختلف با رویکردهای گوناگون به بررسی این مسئله‌ی مهم می­پردازند. با این حال بیان شده است که تحقیقات هم­چنان نیازمند بهبود روش­های حل هستند.­­­ در این مقاله با توجه به خواص مسئله چیدمان پویای تجهیزات،یک الگوریتم فاخته جهت حل مساله ارائه شده است و نتایج حاصل از به کارگیری الگوریتم با نتایج روش­های دیگر، مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر الگوریتم های موجود در ادبیات موضوع می باشد.

کلمات کليدي: چیدمان پویای تجهیزات- الگوریتم فاخته- DFLP

Interests

  • Security,Health
  • Spatial,computer

Research Projects