سمیه محمدی منش، مطهره محمدپور، مسعود جعفری
بیست و یکمین گردهمایی پژوهشی فیزیک ایران، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، زنجان 19اردیبهشت1397
Publication year: 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *