سید ناصر هاشمی , لیلا اعتماد جهرمی , ندا نوروزی
دومین کنفرانس بین المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی، دانشگاه شهید بهشتی - تهران, 18-20 Ordibehesht 1390 .
Publication year: 2011