بایزیدی , هاشمی
اولین همایش زمین شناسی فلات ایران، کرمان، 10 اسفند 91 - , , - - .
Publication year: 2013