سید ناصر هاشمی , لیلا اعتماد جهرمی
چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور - November, 2010
Publication year: 2010