عذرا حسن لو , سید ناصر هاشمی
- سی امین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی - تهران , 1-3 Esfand 1390
Publication year: 2012