ندا نوروزی , سید ناصر هاشمی
سی امین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی - تهران , 1-3 Esfand 1390
Publication year: 2012