تقی لشکربلوکی، محمود اله دادی، محمد تقی قربانیان، قدرت اله فلسفی نیا، آناهیتا سلطانیان
اولین همایش کشوری علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 27-28 بهمن 1389 - , , - February, 2011 - .
Publication year: 2011