سميه زمانپور , محمود اله دادي سلماني , تقي لشکربلوکي , محمد تقي قربانيان , ايران گودرزي , کتانه ابراري
هفدهمين کنفرانس سراسري و پنجمين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران - , , - September, 2012 - 14/06/1391 .
Publication year: 2012