List

اغلب دانشجويان نمي دانند كه براي خواندن و فهم يك مقاله بايستي از كجا شروع كنند و در نتيجه دچار سردرگمي مي شوند. در اين پست سعي دارم به صورت تيتروار به برخي نكات مهم و نقاط اصلي مقاله اشاره نمايم.

  1. عنوان: اولين قسمت مقاله است كه نشان مي دهد مقاله داراي چه بخش هايي مفهومي و يا چه نتايجي مي باشد. اگر مقاله به صورت كلاسيك و درست نوشته شده باشد، عنوان قطعا راهنماي خوبي براي فهم آن و يا حتي انتخاب مقاله براي ادامه خواندن خواهد بود.
  2. چكيده: همه مطالب مهم اعم از هدف مطالعه، سوال اصلي و نتايج و تفسير آن ها به صورت خلاصه در چكيده وجود دارد. بنابراين قبل از اينكه به ريز مطالب بپردازيد، حتما چكيده را مطالعه نماييد.
  3. سوالات يا فرضيه ها: اين بخش كه در واقع نشان دهنده ي هدف اصلي مطالعه مي باشد، معمولا در انتهاي مقدمه قرار مي گيرد. خواندن تك جمله يا پاراگراف انتهايي مقدمه در اين راستا رهگشا خواهد بود.
  4. گروه هاي آزمايشي: پس از اينكه هدف مطالعه مشخص شد، محقق گروه هاي آزمايشي را در بخش مواد و روش ها قرار مي دهد. مطالعه گروه هاي آزمايشي به درك بهتر نتايج مطالعه كمك مي نمايد.
  5. روش کار که شامل :1.متغيرهاي آزمايش 2.روشهاي آزمايش 3.تکنيک هاي آزمايش: خواندن اين بخش در مطالعه اجمالي و سريع مقاله ضروري نيست. در صورتي كه بخواهيد از اين موارد آگاهي يابيد مي توانيد آن ها را در بخش مواد و روش ها بيابيد.
  6. نتايج: در اين قسمت مقاله معمولا نتايج حاصل شده از پژوهش ذكر مي شود. اين نتايج معمولا بر اساس و ترتيب فرضيه ها چيده مي شوند. مطالعه اين قسمت براي خواندن سريع مقاله ضروري نيست. اگر پس از ديدن كلي مقاله سوالي در راستاي نتايج ايجاد شود مي توان با مراجعه به اين قسمت به آن پاسخ داد.
  7. تفسير: در ابتداي بحث، نتايج كلي مقاله در راستاي تاييد و يا عدم تاييد فرضيه ها آورده مي شود. براي سريع خواندن مقاله حتما به اين بخش سر بزنيد. در ادامه بحث اما به توضيح و چرايي نتايج بدست آمده پرداخته مي شود.
  8. سوالات باقي مانده: در انتهاي بحث و در بيشتر مقالات در بخش نتيجه گيري كلي به آن پرداخته مي شود. اين سوالات در صورتي كه داراي زمينه كاري مشترك با نويسنده مقاله باشيد خيلي كمك كننده هستند. اگر قرار است اين مقاله را در جايي مثل كلاس و يا سخنراني هفتگي ارايه نماييد، خواندن اين بخش براي پاسخ به سوالات مفيد خواهد بود.

One Response to “چگونه يك مقاله علمي- تحقيقي را بخوانيم؟”

  1. وزیری

    همیشه سلامت و پایدار باشید دکتر
    از شما زیاد آموختم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *